Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliuszw stronę Pojednania