Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej. Mikołaj KopernikW Stronę Pojednania

Możemy otwierać różne drzwi, do różnych pokojów (światów). Dopóki nie zrozumie się, że jedynym wyjściem jest miłość dopóty będzie się kluczyć. Miłość jest tym prawdziwym wyjściem. Jednakże nie ma do niej drzwi. Miłość to decyzja, aby wykorzystać to, co się ma do tego, aby dzielić się nią. W ten sposób wychodzimy ze snu o cierpieniu. Przebaczmy sobie formę miłości, co oznacza, że każdy może na swój sposób nieść miłość. Nie liczy się gdzie idziemy, lecz jak idziemy. Chodzenie po pokojach to labirynt bez wyjścia. Wyjściem jest to, tak się po nich chodzi. Walka o to, która z form miłości (który pokój) jest lepsza nie ma sensu, ponieważ mijamy się wtedy z tym, czym mamy się dzielić. Można nieść formę miłości, nie przekazując miłości. A tego tak naprawdę uczymy się w naszym życiu i w każdym naszym poprzednim wcieleniu, czym jest prawdziwa miłość. Bo miłość to koniec wszelkiego cierpienia.

Uczymy się czym jest prawdziwa miłość. Otwieramy różne drzwi, szukając tej właściwej. A prawdziwa miłość to taka, która kocha, raduje i uwalnia. Prawdziwie wolni stajemy się jedynie w miłości, prawdziwie radośni stajemy się jedynie w miłości. Nie bagatelizujmy miłości, ponieważ to nasza droga właśnie. To wszystko, co kiedykolwiek nam pomogło, dobrze życzyło, co trzyma nas przy życiu i co nadaje sens przyszłości. Bo miłość to nasza teraźniejszość, a dzięki temu i nasza przyszłość. Gdy choć raz spróbujesz żyć miłością, nie oddasz już tego. To najpiękniejszy z flow, jaki możemy sobie wyobrazić. Tam właśnie leży nasze szczęście. Dzielmy się miłością z innymi.

Jeśli nasza miłość powoduje, że cierpimy to znaczy, że jeszcze jej szukamy. Szukamy prawdziwej miłości, która nie powoduje bólu, lecz przynosi ulgę, nie powoduje lęku, lecz przynosi pewność, nie rozdziela, lecz łączy. :)

Komentarze - bez konieczności logowania!

Brak komentarzy.