Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli. Lucy Maud Montgomery

Inspiracje

Piękno pochodzi z umysłu

Jeśli się pięknie myśli to zarówno mówi się pięknie jak i postępuje się pięknie. Zarówno mowa jak i uczynek jest pochodną tego, co jest w myśli.