Ale najbardziej kocham Cię za to, że jesteś. Grupa Elvis Presley

Inspiracje

Piękno pochodzi z umysłu

Jeśli się pięknie myśli to zarówno mówi się pięknie jak i postępuje się pięknie. Zarówno mowa jak i uczynek jest pochodną tego, co jest w myśli.