Życie bez radości to lampka bez oliwy. Walter Scott