Najważniejszym posłannictwem człowieka na ziemi jest nasycenie wszystkiego pierwiastkiem duchowym. Salvador Dali

Nie udało się znaleźć szukanego zdjęcia.