Wolność jest możliwa tylko pomiędzy równymi sobie. Hannah Arendt

Acta Parasitologica

Strona internetowa: www.actaparasitologica.pan.pl
www.versita.com/serial/ap/
www.springer.com/life+sciences/journal/11686
Wydawca: Versita, co-published with Springer Verlag

Właściciel: Institute of Parasitology, Polish Academy of Sciences

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1230-2821 (print version), 1896-1851 (electronic version)

Kontakt: Editorial Office

W.Stefański Institute of Parasitology
Polish Academy of Sciences
Twarda 51/55
00-818 Warszawa, Poland
telephone: (+48)(22)6978990
e-mail: actapar@twarda.pan.pl


Opis:
Czasopismo "Acta Parasitologica" publikuje oryginalne prace na temat wszystkich aspektów parazytologii i relacji gospodarz-pasożyt, w tym najnowsze odkrycia w biochemicznej i molekularnej biologii pasożytów, ich fizjologii, morfologii, taksonomii i ekologii. Publikowane są również prace badawcze na temat immunologii, patologii i epidemiologii chorób pasożytniczych w kontekście nauk medycznych, weterynaryjnych i biologicznych.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery (1997 – 2011 r.) z abstraktami artykułów oraz informacje dla autorów www.actaparasitologica.pan.pl/authors/instructions-for-authors.html. Natomiast na stronie wydawnictwa http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11686 dostępne są numery od 2006 r. do aktualnego wydania.Źródło http://www.actaparasitologica.pan.pl/

http://www.versita.com/

http://www.springer.com/

Aktualizacja 24.09.2013

Acta Parasitologica