Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Strona internetowa: http://annales.umcs.lublin.pl/

www.degruyter.com/view/j/umcsbio

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Versita

Redakcja: Maria Curie-Skłodowska University

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 0066-2232 (paper version), 2083-3563 (elektronik version)

Kontakt: Wydawnictwo UMCS, Annales UMCS
ul.Radziszewskiego 11
20-031 Lublin, Poland
tel: +4881 537 58 82
e-mail: annales@umcs.lublin.pl


Opis:
Czasopismo „Annales UMCS. Sectio C” publikuje oryginale artykuły w jęzku angielskim w zakresie nauk biologicznych.

Na stronie internetowej Annales UMCS dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2002 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim (http://annales.umcs.lublin.pl/annales_biologia.php).
Źródło http://www.degruyter.com/

http://annales.umcs.lublin.pl/
Aktualizacja 09.10.2013

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia