Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos Kazandzakis

Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Strona internetowa: www.ib-pan.krakow.pl/kop-pan/biuletyn/index_b.html

Wydawca: Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 2082-8756 (wersja drukowana), 2300-1100 (wersja elektroniczna)

Kontakt: Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
z siedzibą w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
Tel.: (+48) 12 424-17-01, (+48) 12 424-17-69
e-mail: z.mirek[at]botany.pl, a.nikel[at]botany.pl


Opis:
Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk składa się z części artykułowej i sprawozdawczo-informacyjnej. W pierwszej części publikuje oryginalne, badawcze i przeglądowe artykuły poruszające główne kwestie dotyczące ważnych i aktualnych w danym momencie problemów ochrony przyrody, w szczególności tych, które stanowiły przedmiot merytorycznych dyskusji prowadzonych w ramach Komitetu. Druga część prezentuje stanowiska Komitetu w kluczowych i aktualnych dla ochrony przyrody sprawach, kalendarium prac Komitetu oraz bieżące informacje, dyskusje itp.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery z 2010 i 2011 roku z pełnymi tekstami artykułów w języku polskim (www.ib-pan.krakow.pl/kop-pan/biuletyn/biul_cont.html). Informacje dla autorów: www.ib-pan.krakow.pl/kop-pan/biuletyn/pdf/wytyczne.pdf.


 

Źródło http://www.ib-pan.krakow.pl/

Aktualizacja 09.10.2013

Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk