To kwestia szczerości, nie-żaden wybór. Grupa Paktofonika

Cellular and Molecular Biology Letters

Strona internetowa: www.cmbl.org.pl

http://link.springer.com/journal/11658

Wydawca: Versita Warsaw and Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Właściciel: Faculty of Biotechnology, University of Wrocław

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN:1425-8153 (print edition), 1689-1392 (electronic edition)
Kontakt: Cellular & Molecular Biology Letters
Editorial Office
Faculty of Biotechnology
University of Wrocław
F. Joliot-Curie 14A
50-383 Wrocław, Poland

e-mail: cmbl@cmbl.org.pl or
cmbl@ibmb.uni.wroc.pl


Opis:
Czasopismo "Cellular and Molecular Biology Letters" poświęcone jest upowszechnianiu podstawowej wiedzy ze wszystkich dziedzin biologii komórkowej i molekularnej, niektórych aspektów biochemii, biofizyki i biotechnologii. Szczególnie mile widziane są prace dotyczące: cyklu komórkowego i jego regulacji, różnicowania komórek, komórek macierzystych, cytoszkieletu, biotechnologii molekularnej, ruchu komórki, błon komórkowych, regulacji ekspresji genów.


Na stronie internetowej Cellular and Molecular Biology Letters dostępne jest archiwum z numerami czasopisma od 1996 r. do aktualnego wydania z abstraktami artykułów. Informacje dla autorów www.cmbl.org.pl/info_author.php.Źródło http://www.cmbl.org.pl/

http://link.springer.com/

Aktualizacja 24.09.2013

Cellular and Molecular Biology Letters