Bóg jest miłością. Jan Ewangelista

Colloquium Biometricum

Strona internetowa: http://collbiom.up.lublin.pl/

Wydawca: Polskie Towarzystwo Biometryczne

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 1896-7701

Kontakt: Adres redakcji

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin 1
skr. pocztowa 158
tel. (0-81) 445 65 95
e-mail: colloquium.biometricum@up.lublin.pl

Sekretarz

e-mail: joanna.tarasinska@up.lublin.pl

Opis:
Czasopismo Colloquium Biometricum publikuje prace z dziedziny biometrii i statystyki matematycznej zastosowanych w naukach przyrodniczych. Pożądane jest, aby wyniki teoretyczne były ilustrowane danymi doświadczalnymi. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna, artykuły publikowane są w języku polskim oraz angielskim.


Na stronie internetowej Colloquium Biometricum dostępne są archiwalne tomy czasopisma od 2000 r. do wydania aktualnego z abstraktami artykułów (od 2007 roku również pełne teksty artykułów). Informacje dla autorów: http://collbiom.up.lublin.pl/pl/Instrukcje.aspxŹródło http://collbiom.up.lublin.pl/

Aktualizacja 02.10.2013

Colloquium Biometricum