Nie szukajcie żyjącego wśród umarłych :) Łukasz Ewangelista

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa

Strona internetowa: www.ebis.ibe.edu.pl

Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych

Redakcja: Instytut Badań Edukacyjnych

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1643-8779

Kontakt: Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
tel. (022) 632 02 21, fax (022) 632 18 95
e-mail: ibe@ibe.edu.pl


Opis:
Czasopismo „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” składa się z następujących działów: nauka, szkoła i krótko. W dziale Nauka prezentowane są artykuły, przede wszystkim o charakterze przeglądowym, które mają szansę zainteresować nie tylko ambitnego nauczyciela, lecz także uczniów i studentów pasjonujących się naukami przyrodniczymi. W dziale Szkoła publikowane są teksty mające bezpośrednie przełożenie na praktykę dydaktyczną w szkole: artykuły lub materiały przedstawiające rozmaite źródła informacji, metody pracy z uczniami, scenariusze lekcji lub opracowania, które pomagają w codziennej pracy nauczycieli. Ostatni dział prezentuje recenzje książek i innych materiałów (nawet płyt z muzyką), zapowiedzi wydarzeń lub ich podsumowania itd.

Na stronie internetowej dostępne są w całości numery czasopisma od 1/2013, a także spisy treści z abstraktami numerów od 1/2011 do 4/2012 (www.ebis.ibe.edu.pl/index.php?d=numery). Na stronie Wydawnictwa Instytutu Technologii Eksploatacji znajdują się numery, które były dostępne w sprzedaży od 2004 do 2009 r. z wykazem artykułów (www.wydawnictwo-itee.radom.pl/p/pl/392/edukacja+biologiczna+srodowiskowa.html).

Informacja dla autorów: www.ebis.ibe.edu.pl/index.php?d=wytyczne%20dla%20autor%C3%B3w


Źródło http://www.ebis.ibe.edu.pl/

http://www.wydawnictwo-itee.radom.pl/

Aktualizacja 13.11.2013

Czasopismo „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” składa się z
następujących działów: nauka, szkoła i krótko. W dziale Nauka
prezentowane są artykuły, przede wszystkim o charakterze przeglądowym,
które mają szansę zainteresować nie tylko ambitnego nauczyciela, lecz
także uczniów i studentów pasjonujących się naukami przyrodniczymi. W
dziale Szkoła publikowane są teksty mające bezpośrednie przełożenie na
praktykę dydaktyczną w szkole: artykuły lub materiały przedstawiające
rozmaite źródła informacji, metody pracy z uczniami, scenariusze lekcji
lub opracowania, które pomagają w codziennej pracy nauczycieli. Ostatni
dział prezentuje recenzje książek i innych materiałów (nawet płyt z
muzyką), zapowiedzi wydarzeń lub ich podsumowania itd.


Na stronie internetowej dostępne są w całości numery czasopisma od
1/2013, a także spisy treści z abstraktami numerów od 1/2011 do 4/2012
(www.ebis.ibe.edu.pl/index.php?d=numery). Na stronie Wydawnictwa
Instytutu Technologii Eksploatacji znajdują się numery, które były
dostępne w sprzedaży od 2004 do 2009 r. z wykazem artykułów
(www.wydawnictwo-itee.radom.pl/p/pl/392/edukacja+biologiczna+srodowiskowa.html).


Informacja dla autorów:
www.ebis.ibe.edu.pl/index.php?d=wytyczne%20dla%20autor%C3%B3w.

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa