Szukajcie przystani miłości. Karol Wojtyła

Folia Histochemica et Cytobiologica

Strona internetowa: http://czasopisma.viamedica.pl/fhc/index

Wydawca: Via Medica

Właściciel: Polish Histochemical et Cytochemical Society

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0239-8508 (paper version), 1897-5631 (elektronik version)

Kontakt: Department of Histology
Medical University of Gdansk
Debinki Str. 1, 80–210 Gdansk, Poland
tel.: + 48 58 349 14 37
fax: + 48 58 349 14 19
e-mail: zkmiec@gumed.edu.pl


Opis:
Czasopismo Folia Histochemica et Cytobiologica poświęcone jest dynamicznie rozwijającym się dziedzinom histochemii, cytochemii, biologii komórki oraz biologii komórkowo-tkankowej. Artykuły publikowane są w języku angielskim, a wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.


Na stronie internetowej wydawnictwa dostępne jest archiwum numerów czasopisma od 2004 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów. Informacje dla autorów:
http://czasopisma.viamedica.pl/fhc/about/submissions#authorGuidelinesŹródło http://czasopisma.viamedica.pl/

Aktualizacja 26.09.2013

Folia Histochemica et Cytobiologica