Kiedy myślę o moim Bogu, moje serce tańczy we mnie dla radości, a wtedy moja muzyka również musi tańczyć. Joseph Haydn

Hydroacoustics

Wydawca: Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział Gdański

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 1642-1817
Kontakt: Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów Elektroniki Morskiej
ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
e-mail: alicja.salomon@eti.pg.gda.pl
tel.: +48 58 347 20 04, +48 58 347 25 11
fax: +48 58 347 15 35


Opis:
Na stronie 
www.pta-gdansk.pl/hydroacoustics.html dostępne są poszczególne tomy czasopisma z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim.Źródło http://www.pta-gdansk.pl

Aktualizacja 17.09.2013

Hydroacoustics