Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz

Journal of Biology and Earth Sciences

Strona internetowa: http://jbes.strefa.pl/

www.journals.tmkarpinski.com/index.php/jbes

Wydawca: Tomasz M. Karpiński (Editor-in-Chief )

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 2084-3577

Kontakt: Editor and Publisher Address

Journal of Biology and Earth Sciences
ul. Szkółkarska 88b

62-002 Suchy Las
POLAND

e-mail: jbes@interia.eu

Opis:
Czasopismo "Journal of Biology and Earth Sciences" publikuje pełne artykuły z zakresu nauk biologicznych, medycznych i nauk o Ziemi. Czasopismo akceptuje artykuły oryginalne, opisy przypadków i artykuły przeglądowe. Zakres tematyczny obejmuje w dziedzinie biologii: botanikę, ekologię, zoologię, mikrobiologię, biologię molekularną, biologię komórkową, genetykę, taksonomię i pokrewne; w dziedzinie medycyny: wszystkie medyczne aspekty biologii człowieka; w dziedzinie nauk o Ziemi: geologię, mineralogię, petrografię, paleontologię, geografię, geofizykę, gleboznawstwo i inne.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2011 roku z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim (www.journals.tmkarpinski.com/index.php/jbes/issue/archive lub http://jbes.strefa.pl/issues.html). Informacje dla autorów: http://www.journals.tmkarpinski.com/index.php/jbes/about/submissions#authorGuidelinesŹródło http://jbes.strefa.pl/

http://www.journals.tmkarpinski.com/

Aktualizacja 30.09.2013

Journal of Biology and Earth Sciences