Twój dom jest tam, gdzie jest twoje serce.

Polish Journal of Microbiology

Strona internetowa: www.pjm.microbiology.pl

Wydawca: Polish Society of Microbiologists

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1733-1331

Kontakt: Polish Journal of Microbiology
Chełmska 30/34
00-725 Warsaw, Poland

Phone/Fax: (48 22) 8413367
Editorial Office
e-mail: pjm@microbiology.pl
Editor-in-Chief
e-mail: i.sitkiewicz@microbiology.pl


Opis:
Czasopismo mikrobiologiczne "Polish Journal of Microbiology" obejmuje swą tematyką: mikrobiologię ogólną, fizjologię bakterii, biologię molekularną i genetykę, wirusologię, bakteriologię kliniczną, mikrobiologię środowiskową i biotechnologię. Czasopismo publikuje w języku angielskim głównie oryginalne artykuły naukowe, w tym krótkie komunikaty, recenzje książek, mini-recenzje, informacje prasowe.


Na stronie Polish Society of Microbiologists dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2004 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów oraz informacje dla autorów.Źródło http://www.pjm.microbiology.pl/

Aktualizacja 26.09.2013

Polish Journal of Microbiology