Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz

Polish Polar Research

Strona internetowa: http://polish.polar.pan.pl/

http://ppr.czasopisma.pan.pl/

www.degruyter.com/view/j/popore

Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee on Polar Research; Versita

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0138-0338 (print version), 2081-8262 (electronic version)

Kontakt: Geosciences
e-mail: gazdzick@twarda.pan.pl (editors-in-chief)

phone: (48 22) 697 87 96
e-mail: wmaj@twarda.pan.pl
phone: (48 22) 697 88 53
Instytut Paleobiologii
Polska Akademia Nauk
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLAND
Life Sciences
e-mail: kryjaz@biol.uni.lodz.pl
phone: (48 42) 635 44 45
e-mail: magdab@biol.uni.lodz.pl
phone: (48 22) 635 42 97
Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii Uniwersytet Łódzki
ul. S. Banacha 12/16
90-237 Łódź, POLAND

Opis:
Czasopismo Polish Polar Research publikuje artykuły naukowe prezentujące wyniki badań przeprowadzonych w regionach polarnych, głównie w Arktyce i Antarktyce.

Na stronie internetowej czasopisma http://polish.polar.pan.pl/ dostępne są archiwalne numery od 1980 roku do 2010 roku z pełnymi tekstami artykułów. Na stronie Czytelni czasopism Polskiej Akademii Nauk dostępne są numery od 2011 roku do aktualnego wydania (http://ppr.czasopisma.pan.pl/#redakcja) z pełnymi tekstami artykułów. Wersja on-line czasopisma dostępna na stronie www.degruyter.com/view/j/popore (numery od 2010 roku do aktualnego).Źródło http://polish.polar.pan.pl/

http://ppr.czasopisma.pan.pl/

http://www.degruyter.com/

Aktualizacja 26.09.2013

Polish Polar Research