Miłość, która mnie uszczęśliwia to taka, którą mogę dzielić z Tobą. Don Miguel Ruiz

Postępy Mikrobiologii

Strona internetowa: www.pm.microbiology.pl

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0079-4252

Kontakt: Redaktorzy
Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, tel. (0 22) 554 13 05/304,
fax (0 22) 554 14 04

e-mail: jbielecki@biol.uw.edu.pl

e-mail: j.hrebenda@biol.uw.edu.pl

Sekretarz
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Oczki 3 (parter), 02-007 Warszawa,
tel. (0 22) 628 08 22, (0 22) 621 13 51

e-mail: zmf@wum.edu.pl

Adres Redaktora działu Publikacje Metodyczne i Standardy
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Pomorskiej Akademii Medycznej,
AL Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin,
tel./fax: (091) 46 616 51, 52, lub fax: (091) 46 616 59,

e-mail: kalemba@mp.pl lub kalemba@sci.pam.szczecin.pl


Opis:
Czasopismo "Postępy Mikrobiologii" publikuje w języku polskim artykuły przeglądowe ze wszystkich dziedzin mikrobiologii, recenzje książek, informacje o działalności naukowej oraz konferencjach, zjazdach itp. organizowanych zarówno przez ZG. PTM jak i Komitet Mikrobiologii PAN. Tematyka publikowanych artykułów obejmuje m.in.: fizjologię bakterii, genetykę drobnoustrojów, mikrobiologię środowiskową, mikrobiologię epidemiologiczną, klasyfikację i identyfikację bakterii, zastosowanie technik biologii molekularnej w badaniach mikrobiologicznych.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 1999 roku do aktualnego wydania z abstraktami artykułów (od 2003 roku pełne teksty artykułów) oraz informacje dla autorów.Źródło http://www.pm.microbiology.pl/

www.microbiology.pl/

Aktualizacja 26.09.2013

Postępy Mikrobiologii