Twój charakter nie interesuje mnie ani trochę. Interesuje mnie twoja świadomość. Mahavira

Acta Chromatographica

Strona internetowa: http://acta-chromatographica.us.edu.pl/
http://www.akademiai.com/content/121093/?sortorder=asc
Wydawca: Akadémiai Kiadó
Redakcja:
Institute of Chemistry University of Silesia Katowice

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 1233-2356 (Print)

Kontakt: Institute of Chemistry; Silesian University
40-006 Katowice
Szkolna 9
Poland
Redaktorzy
e-mail: kowalska@us.edu.pl
e-mail: msajewic@us.edu.pl


Opis:
Czasopismo naukowe "Acta Chromatographica" poświęcone jest zagadnieniom dotyczącym m.in.: teorii chromatografii; zastosowania chromatografii w biologii, farmacji, medycynie i analizie żywności; analitycznych i fizyko-chemicznych aspektów przygotowania próbki do analizy chromatograficznej; chromatografii związków organicznych, nieorganicznych i kompleksowych.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są jego archiwalne wydania od 1996 roku do 2007 roku z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim oraz informacje dla autorów (http://www.us.edu.pl/uniwersytet/jednostki/wydzialy/chemia/acta/tekst/note_to_authors.html). Na stronie wydawnictwa  Akadémiai Kiadó dostępne są numery od 2008 do wydania aktualnego z abstraktami artykułów (www.akademiai.com/content/j78148551605/?p=18adbb37b8104678afa8837ebeface6b&pi=0).Źródło http://acta-chromatographica.us.edu.pl/

http://www.akademiai.com/
http://www.chromatography.us.edu.pl/
Aktualizacja 20.09.2013

Acta Chromatographica