Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy dla Niego żyją. Jan Twardowski

Camera Separatoria

Strona internetowa: http://dach.ich.uph.edu.pl/camera_separatoria.html

Wydawca: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 2083-6392 (paper version), 2299-6265 (elektronik version)

Kontakt: Editorial Address

Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry
University of Natural Sciences and Humanities
ul. 3-Maja 54, 08-110 Siedlce
phone: +48 (25) 643 10 40
e-mail: psc1@onet.eu

Publishing House

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
ul. Bema 1, 08-110 Siedlce
phone: +48 (25) 643 15 20
e-mail: wydawnictwo@uph.edu.pl
www: wydawnictwo.uph.edu.pl


Opis:
Czasopismo "Camera Separatoria" poświęcone jest wszystkim działom chromatografii, a także innym technikom i technologiom rozdzielania.


Na stronie internetowej Camera Separatoria dostępne są archiwalne wydania w wersji on-line czasopisma od 2009 roku z pełnymi tekstami artykułów w języku polskim i angielskim oraz informacje dla autorów (http://dach.ich.uph.edu.pl/cs/download/CamSep_w_en.pdf).Źródło http://dach.ich.uph.edu.pl/

Aktualizacja 20.09.2013

Camera Separatoria