Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho

Central European Journal of Chemistry

Strona internetowa: http://versita.com/serial/cejc/

http://link.springer.com/journal/11532

Wydawca: Versita, co-published with Springer Verlag

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

ISSN: 1895-1066 (paper version), 1644-3624 (elektronik version)

Kontakt:

e-mail: mdorogova@versita.com


Opis:
Międzynarodowe czasopismo "Central European Journal of Chemistry" publikuje wyniki badań ze wszystkich dziedzin chemii, recenzje artykułów i książek. Zakres tematyczny obejmuje m.in.: chemię analityczną, biochemię i chemię biologiczną, biofizykę i fizykę chemiczną w biologii, elektrochemię, chemię środowiska, krystalografię, chemię nieorganiczną, fotochemię, makrocząsteczki i polimery, radiochemię i chemię jądrową.


Na stronie internetowej wydawnictwa http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11532 dostępne są wydania on-line od 2003 r. z pełnym płatnymi tekstami artykułów w języku angielskim oraz bezpłatnymi abstraktami.Źródło http://versita.com/

http://link.springer.com/

Aktualizacja 20.09.2013

Central European Journal of Chemistry