Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pominie ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Ecological Chemistry and Engineering A (Chemia i Inżynieria Ekologiczna A)

Strona internetowa: http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php/ece-a

Wydawca: Society of Ecological Chemistry and Engineering, Opole University

Częstotliwość: Miesięcznik

ISSN: 1898-6188 (paper version), 2084-4530 (elektronik version)

Kontakt: Editorial Office
Opole University
ul. kard. B. Kominka 6, 45–032 OPOLE, PL
phone: +48 77 401 60 42, fax +48 77 401 60 51
e-mail: maria.waclawek@o2.pl

e-mail: mrajfur@o2.pl


Opis:
Czasopismo Chemia i Inżynieria Ekologiczna A publikuje artykuły (doświadczalne, przeglądowe oraz technologiczne) z zakresu chemii i inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii, rolnictwa ekologicznego oraz dziedzin pokrewnych.


Od 2012 roku wersja elektroniczna została uznana za pierwotną. Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne wydania on-line od 2010 r. z pełnymi testami artykułów w języku angielskim. Informacje dla autorów http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php/ece-a/ece-a-authors-guideŹródło http://tchie.uni.opole.pl/

Aktualizacja 20.09.2013

Ecological Chemistry and Engineering A (Chemia i Inżynieria Ekologiczna A)