Znaj siebie.

Ecological Chemistry and Engineering S

Strona internetowa: http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php/ece-s

www.degruyter.com/view/j/eces

Wydawca: Society of Ecological Chemistry and Engineering, Opole University

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1898-6196 (paper version), 2084-4549 (elektronik version)

Kontakt: Editorial Office
Opole University
kard. B.Kominka 6, 45-035 OPOLE
Phone +4877 401 60 42, +4877 455 91 49
fax: +4877 401 60 51
email: waclawek@uni.opole.pl
Secretaries
phone: 4877 401 60 46,

e-mail: agna@.uni.opole.pl
phone: +4877 401 60 42,

e-mail: mrajfur@o2.pl

Secretaries'Office
phone: +4877 401 60 42
e-mail: mrajfur@o2.pl


Opis:
Czasopismo "Ecological Chemistry and Engineering S" publikuje oryginalne prace naukowe, artykuły przeglądowe oraz informacje, recenzje książek itp. Przede wszystkim są w nim opisywane metody oceny jakości powietrza, wody, gleby i żywności. Publikowane są również prace dotyczące m.in.: monitoringu i biomonitoringu środowiska i transferu zanieczyszczeń (np. metali ciężkich i radionuklidów) z gleby do roślin; technik zapobiegającym lub minimalizującym zanieczyszczenia przemysłowe, a także technikom remediacyjnym; modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu lub w glebie.


Wersje papierowa oraz elektroniczna czasopisma są publikowane równolegle, przy czym od 2012 roku wersję elektroniczną uznano jako pierwotną. Na stronie internetowej czasopisma oraz na stronie http://www.degruyter.com/view/j/eces dostępne są wydania on-line z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim. Informacje dla autorów http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php/ece-s/ece-authors-guideŹródło http://tchie.uni.opole.pl/

http://www.degruyter.com/

Aktualizacja 20.09.2013

Ecological Chemistry and Engineering S