Let It Be :) Grupa The Beatles

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Strona internetowa: http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/

Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

ISSN: 0368-0827

Kontakt: Adres redakcji
ul. Górnych Wałów 25/208
44-100 Gliwice
skrytka pocztowa 4A

tel./fax: (32) 231 94 39

e-mail: iachem@magsoft.com.pl


Opis
: Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna jest poświęcone problemom obliczeń procesowych i zagadnieniom projektowo–konstrukcyjnym aparatury i urządzeń stosowanych w przemysłach przetwórczych, w tym szczególnie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, rolno–spożywczym, jak również w energetyce, gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska. Zakres tematyczny artykułów obejmuje: procesy i operacje jednostkowe inżynierii chemicznej; bio- i nanotechnologie; inżynierię biomedyczną; recykling; bezpieczeństwo procesowe; obliczenia i projektowanie aparatów w aspekcie poprawy wydajności, lepszego wykorzystania surowców, oszczędności energii i ochrony środowiska.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2009 r. do aktualnego wydania z pełnymi tekstami artykułów. Wskazówki dla autorów: http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/wskazowki-dla-autorow/Źródło http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/

Aktualizacja 23.09.2013

Inżynieria i Aparatura Chemiczna