Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam :) Mateusz Lewi

Polish Journal of Chemical Technology

Strona internetowa: www.itn.zut.edu.pl/PolishJournal.php

www.itn.zut.edu.pl/Beata/index_pliki/PolishJournal.htm

www.degruyter.com/view/j/pjct

Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Versita

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1509-8117

Kontakt: Editor-in-Chief
e-mail: rk@zut.edu.pl
Deputy/ Managing Editor
e-mail: maria.tomaszewska@zut.edu.pl
Institute of Chemical and Environment Engineering

West Pomeranian University of Technology, Szczecin
70-322, Szczecin,  Pułaskiego 10, Poland
e-mail: Sylwia.Mozia@zut.edu.pl
phone: +48914494872


Opis:
Czasopismo "Polish Journal of Chemical Technology" jest poświęcone chemii podstawowej i stosowanej, inżynierii chemicznej i biotechnologii oraz technologii chemicznej.


Wersja elektroniczna czasopisma rozprowadzana jest przez Versita. Na stronie wydawnictwa www.degruyter.com/view/j/pjct dostępne są bezpłatne pełne teksty artykułów. Informacje dla autorów: http://www.degruyter.com/view/supplement/s18994741_Guide_for_Authors.pdf
Źródło http://www.itn.zut.edu.pl/

http://www.itn.zut.edu.pl/

http://www.degruyter.com/

Aktualizacja 24.09.2013

Polish Journal of Chemical Technology