Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę. Pablo Picasso

Postępy Biochemii

Strona internetowa: www.postepybiochemii.pl

Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0032-5422

Kontakt: “Postępy Biochemii”
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa

tel./fax: (+48) 022 5892 471

e-mail: postepy@nencki.gov.pl


Opis:
Czasopismo "Postępy Biochemii" wydawane jest w języku polskim. Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2001 roku do numery bieżącego (wydania od 2005 roku zawierają pełne teksty artykułów) oraz informacje dla autorów:

www.postepybiochemii.pl/#Preparation_of_Manuscripts.Źródło http://www.postepybiochemii.pl/

Aktualizacja 26.09.2013

Postępy Biochemii