Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić :) To, co nierzeczywiste, nie istnieje :) Na tym polega pokój Boży :) Kurs Cudów

Proceedings of ECOpole

Strona internetowa: http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=66

Wydawca: Society of Ecological Chemistry and Engineering

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 1898-617X (paper version), 2084-4557 (elektronik version)

Kontakt: Editorial Office
Opole University
kard. B.Kominka 6, 45-035 OPOLE
phone: +4877 401 60 42, +4877 455 91 49
fax: +4877 401 60 51
e-mail: waclawek@uni.opole.pl
Secretaries
phone: 4877 401 60 46, e-mail: agna@.uni.opole.pl
phone: +4877 401 60 42, e-mail: mrajfur@o2.pl

Secretaries' office

phone: +4877 401 60 42
e-mail: mrajfur@o2.pl


Opis:
Czasopismo "Proceedings of ECOpole" umożliwia autorom szybkie publikowanie wstępnych wyników doświadczalnych z zakresu monitoringu, ochrony i inżynierii środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Prace publikowane są w języku angielskim, jak i polskim, a streszczenia w obu językach. Od 2012 roku uznano wersję elektroniczną czasopisma jako pierwotną.


Na stronie internetowej Proceedings of ECOpole dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2007 roku z pełnymi tekstami artykułów oraz informacje dla autorów (http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php/proceedings-of-ecopole/peco-authors-guide- ).Źródło http://tchie.uni.opole.pl/

Aktualizacja 24.09.2013

Proceedings of ECOpole