Trudne nie znaczy beznadziejne :) Juda Tadeusz

Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives

Strona internetowa: www.ptchit.lodz.pl/pl20,o_periodyku.html

Wydawca: Polish Chitin Society

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 1896-5644 (print version)

Kontakt: ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27,

90 - 570 Łódź

tel. + 42 638 03 38 (39),

fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl

e-mail: biomater@ibwch.lodz.pl


Opis:
Czasopismo "Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives" koncentruje się na wszystkich aspektach produkcji, modyfikacji oraz enzymologii i zastosowaniu chityny i jej wielu pochodnych w tym chitozanu.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są jego archiwalne numery od 1995 r. z tematami zawartych w nich artykułów (wydania od 2006 r. zawierają pełne teksty artykułów). Informacje dla autorów:
www.ptchit.lodz.pl/pl21,information_for_authors.htmlŹródło http://www.ptchit.lodz.pl/

Aktualizacja 24.09.2013

Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives