Miłość, miłość, miłość to dusza geniuszu. Wolfgang Amadeus Mozart

Czasopisma

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H...
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
Contemporary Economics
Economic and Environmental Studies
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia i Zarządzanie
Ekonomia Międzynarodowa
Mathematical Economics
Wieś i Rolnictwo
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia
Analizy i Opracowania KEIE UG
Argumenta Oeconomica
Bulletin of Geography. Socio-economic Series
Central European Journal of Economic Modelling and...
Central European Review of Economics & Finance
Dynamic Econometric Models
Ekonomia i Prawo
Ekonomia i Środowisko