Let It Be :) Grupa The Beatles

Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia

Strona internetowa: www.aunc.ekonomia.umk.pl

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 2080-0339

Kontakt: Acta Universitatis Nicolai Copernici
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
ul. Gagarina 13A
87-100 Toruń

Op
is: Czasopismo "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia" stanowi szerokie forum wymiany myśli w zakresie ekonomii. Publikacja daje autorom szanse na prezentację wyników swojej pracy szerszemu otoczeniu, a dzięki temu na wzbudzenie dyskusji w środowisku ekonomicznym.


Czasopismo dostępne jest zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, przy czym wersja drukowana jest wersją pierwotną. Na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej dostępne są archiwalne wydania czasopisma od 1972 r. do 2005 r. z pełnymi tekstami artykułów (http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=12092 oraz http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=5538). Natomiast na stronie czasopisma dostępne są numery od 1995 roku do wydania aktualnego (pełne teksty artykułów od numeru z 2010 r.). Informacje dla autorów: www.aunc.ekonomia.umk.pl/wym_ed.htmlŹródło http://www.aunc.ekonomia.umk.pl/

http://kpbc.umk.pl/

Aktualizacja 03.10.2013

Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia