To kwestia szczerości, nie-żaden wybór. Grupa Paktofonika

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia

Strona internetowa: http://annales.umcs.lublin.pl/sectio_h.php

www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=6551

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0459-9586

Kontakt: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
e-mail:
annalesoeconomia@umcs.eu
Redaktor Sekcji H
e-mail:jerzy.weclawski@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretarz Komitetu Redakcyjnego Sekcji H

e-mail: anna.korzeniowska@umcs.lublin.pl


Opis:
Czasopismo Annales UMCS Sec. H publikuje artykuły w języku polskim, angielskim lub innym kongresowym z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu.


Na stronie internetowej Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2007 r. do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów (http://annales.umcs.lublin.pl/annales_ekonomia.php). Informacje dla autorów zajdują się w zakładce "For Authors" na stronie internetowej: http://annales.umcs.lublin.pl/sectio_h.phpŹródło http://www.umcs.lublin.pl/

http://annales.umcs.lublin.pl/

Aktualizacja 03.10.2013

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia