Nie gniewam się nigdy na nikogo. Don Juan / Carlos Castaneda

Argumenta Oeconomica Cracoviensia

Strona internetowa:
http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/administracja-i-inne-jednostki/pion-prorektora-ds-nauki/wydawnictwo-uek/argumenta-oeconomica-cracoviensia.html

http://janek.ae.krakow.pl/~wyd_ae/index.php?p=2&id=63

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Instytucja sprawcza: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 1642-168X

Kontakt: „Argumenta Oeconomica Cracoviensia"

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska

Sekretarz Komitetu Redakcyjnego

e-mail: stabrylk@uek.krakow.pl

tel.: +48 12 293 74 25


Opis:
Czasopismo "Argumenta Oeconomica Cracoviensia" zostało utworzone w celu prezentacji i upowszechnienia dorobku naukowo-badawczego pracowników naukowych z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Artykuły publikowane są w języku angielskim.


Na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dostępny jest wykaz numerów czasopisma od 2001 r. 2012 r. z tematami artykułów i autorami (http://janek.ae.krakow.pl/~wyd_ae/index.php?p=2&id=63). Informacje dla autorów:
http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/administracja-i-inne-jednostki/pion-prorektora-ds-nauki/wydawnictwo-uek/argumenta-oeconomica-cracoviensia/wymogi-redakcyjne.htmlŹródło
http://janek.ae.krakow.pl/
http://nowa.uek.krakow.pl/

Aktualizacja 04.10.2013

Argumenta Oeconomica Cracoviensia