Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Argumenta Oeconomica

Strona internetowa: www.argumenta.ue.wroc.pl

Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Redakcja: Wroclaw University of Economics

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 1233-5835

Kontakt: Argumenta Oeconomica Editorial Office
Wroclaw University of Economics
Komandorska 118/120

e-mail: aoe@ue.wroc.pl
phone: 71 36 80 551

Editor-in-Chief

e-mail: krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl

phone: 71 36 80 551


Opis:
Czasopismo Argumenta Oeconomica publikuje artykuły z obszarów Ekonomii i Zarządzania.


Na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej dostępne są archiwalne numery czasopisma od 1995 r. do 2010 r. z pełnymi tekstami artykułów (www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=7034&tab=3). Poza wyżej wymienionymi numerami na stronie czasopisma dostępne są również wydania od 2010 do 2012 r. (www.argumenta.ue.wroc.pl/index.php/past-issues).
Informacje dla autorów: www.argumenta.ue.wroc.pl/index.php/how-to-contribute.
Źródło http://www.argumenta.ue.wroc.pl/

www.dbc.wroc.pl/

Aktualizacja 03.10.2013

Argumenta Oeconomica