Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim. Mark Twain

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Strona internetowa: http://cejeme.org/

Wydawca: Polish Academy of Sciencies - Lodz Branch

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 2080-0886 (printed version), 2080-119X (internet version, primary)

Kontakt: CEJEME Editorial Office

Polish Academy of Sciencies - Lodz Branch

Piotrkowska Str.137/139,

90-434 Lodz, Poland

e-mail cejeme@pan.pl

Opis:
Czasopismo "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics" publikuje artykuły skupiające się na modelach statystycznych w naukach ekonomicznych. Prace dotyczące zastosowania technik ekonometrycznych w ekonomii, a w szczególności w makroekonomii i finansach są mile widziane. Zaawansowane badania empiryczne poświęcone modelowaniu i prognozowaniu gospodarek Środkowej i Wschodniej Europy są szczególnie interesujące.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2009 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów (http://cejeme.org/previousvolumes.aspx). Informacje dla autorów: http://cejeme.org/submissionguidelines.aspx
Źródło http://cejeme.org/

Aktualizacja 04.10.2013

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics