Teraz wiem, że Bóg dał Nam :) Marta z Betanii

Central European Review of Economics & Finance

Strona internetowa: http://uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=863

Wydawca: Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 2082-8500

Kontakt: Central European Review of Economic & Finance

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Faculty of Economics

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom, POLAND

e-mail: cer@pr.radom.pl

Tel. [+48] (48) 361 74 59, fax: [+48] (48) 361 74 77

Chairman

e-mail: s.bukowski@uthrad.pl

Editor

e-mail: t.dyr@uthrad.pl

Deputy Editor

e-mail: aleksander.lotko@uthrad.pl


Opis:
Czasopismo "Central European Review of Economics & Finance" publikuje oryginalne opracowania ze wszystkich dziedzin ekonomii i finansów. Stanowi specjalistyczne forum dla publikacji wyników badań z zakresu: mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, finansów, bankowości, ubezpieczeń i teorii zarządzania przedsiębiorstwem, kładąc szczególny nacisk na najwyższą jakość badań analitycznych i empirycznych w wymienionych obszarach.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są dwa archiwalne numery z 2011 i 2012 roku z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim oraz informacje dla autorów: http://uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=783&subid=786.Źródło http://uniwersytetradom.pl/

Aktualizacja 04.10.2013

Central European Review of Economics & Finance