Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

Strona internetowa: www.comparative.uni.lodz.pl

www.degruyter.com/view/j/cer

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Versita

Redakcja: Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1508-2008

Kontakt: Instytut Ekonomii
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43
90-214 Łódź

tel. +48 42 635 51 62
fax: +48 42 635 53 08
e-mail: comparative@uni.lodz.pl


Opis:
Czasopismo "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe" publikuje oryginalne artykuły z wynikami empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, dotyczących głównie krajów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach badań ekonomicznych i społecznych, szczególnie istotne jest znaczenie zagadnień makroekonomicznych oraz zagadnień mikroekonomicznych, związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz procesem ich internacjonalizacji i zdolności do tworzenia innowacji.


Na stronie internetowej Comparative Economic Research dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2004 do 2008 roku z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim. Numery od 2009 roku do wydania aktualnego wraz z pełnymi tekstami artykułów dostępne na stronie wydawnictwa Versita (www.degruyter.com/view/j/cer.2013.16.issue-2/issue-files/cer.2013.16.issue-2.xml). Informacje dla autorów: www.comparative.uni.lodz.pl/pl/informacje-dla-autorow.htmlŹródło http://www.comparative.uni.lodz.pl/

http://www.degruyter.com/

Aktualizacja 04.10.2013

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe