Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu. Blaise Pascal

Contemporary Economics

Strona internetowa: www.we.vizja.pl

Wydawca: Faculty of Management and Finance, University of Finance and Management in Warsaw; Vizja Press&IT

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 2084-0845

Kontakt: Address of Editors: Contemporary Economics

55 Pawia Str.
01-030 Warsaw
room 219, phone: (+48 22) 53 65 473

e-mail: editorial@ce.vizja.pl

Publisher: Vizja Press & IT

60 Dzielna Str.
01-029 Warsaw
phone and fax: (+48 22) 536 54 68
e-mail: vizja@vizja.pl


Opis:
Czasopismo Contemporary Economics publikuje prace dotyczące problemów współczesnej ekonomii, finansów, bankowości, rachunkowości i zarządzania, rozpatrywanych z różnych perspektyw badawczych.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2007 r. do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów w języku polskim lub angielskim. Informacje dla autorów: www.we.vizja.pl/en/instructions-for-authors
Źródło http://www.we.vizja.pl/

Aktualizacja 04.10.2013

Contemporary Economics