Wybierając obawę nie uciekniemy od lęku. Winston Churchill

Ekonomia i Prawo

Strona internetowa: www.ekonomia.i.prawo.umk.pl

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/EiP/index

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Redakcja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1898-2255

Kontakt: Katedra Ekonomii
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13A
87-100 Toruń

e-mail: ekonomia_prawo@umk.pl

tel. 663 653 582


Opis:
Czasopismo "Ekonomia i Prawo" skupia się wokół teoretycznych i empirycznych badań w ramach następujących dyscyplin: ekonomii (m.in.: ekonomia dobrobytu, ekonomia dobrobytu, ekonomia finansowa, ekonomia finansów publicznych, ekonomia handlu, ekonomia informacji, ekonomia instytucjonalna, ekonomia matematyczna, ekonomia mediów, ekonomia menedżerska i inne), administracji i prawa (prawo cywilne, prawo zwyczajowe).


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2005 r. do numeru aktualnego (od tomu II z 2006 r. pełne teksty artykułów). Informacje dla autorów:
www.ekonomia.i.prawo.umk.pl/index.php/dla-autorow.
Źródło http://www.ekonomia.i.prawo.umk.pl/

http://wydawnictwoumk.pl/

Aktualizacja 04.10.2013

Ekonomia i Prawo