Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się :) Marek Ewangelista

Ekonomia i Środowisko

Strona internetowa: www.fe.org.pl/index.php?page=czasopismo-ekonomia-i-srodowisko

Wydawca: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko

Instytucja sprawcza: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 0867-8898

Kontakt: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

ul. Sienkiewicza 22 (III piętro), 15-092 Białystok

tel. (+48 85) 744 60 96
fax. (+48 85) 746 04 97

e-mail: fundacja@fundacjaekonomistow.org.pl

e-mail: fundacja@fe.org.pl

Wydawnictwo

e-mail: wydawnictwo@fundacjaekonomistow.org.pl

e-mail: wydawnictwo@fe.org.pl

Opis:
Czasopismo "Ekonomia i Środowisko" publikuje teksty o charakterze naukowym poświęcone teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskiem oraz ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Nadsyłane teksty mogą mieć formę artykułów naukowych, sprawozdań z badań, omówień i recenzji książek, informacji o konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych.


Na stronie internetowej Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych dostępne są archiwalne wydania czasopisma od tomu 1 z roku 1992 do aktualnego ze spisami treści (od tomu 1 z 2011 r. pełne teksty artykułów), a także informacje dla autorów.
Źródło http://www.fe.org.pl/

Aktualizacja 04.10.2013

Ekonomia i Środowisko