Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel. Anthony Quinn

Ekonomia Międzynarodowa

Strona internetowa: http://ekonomia-m.pl/

Wydawca: Uniwersytet Łódzki

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 2082-4440

Kontakt: Redaktorzy

e-mail: kronenbe(at)uni.lodz.pl

e-mail: pgabrielczak(at)uni.lodz.pl

e-mail: serwachtomasz(at)uni.lodz.pl


Opis:
Czasopismo Ekonomia Międzynarodowa jest skoncentrowane na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, w sferze finansowej i realnej, w skali makro i mikro, w ujęciu zarówno historycznym jak i współczesnym. Interesujące są zarówno procesy w obrębie gospodarki światowej oraz elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe aspekty lub nadające się do porównania w skali międzynarodowej.


Ekonomia Międzynarodowa jest indeksowana w następujących bazach: Central and Eastern European Online Library, Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2010 r. do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów. Informacje dla autorów: http://ekonomia-m.pl/dla-autorow. 
Źródło http://ekonomia-m.pl/

Aktualizacja 07.10.2013

Ekonomia Międzynarodowa