Zachowaj spokój :)

Ekonomia

Strona internetowa: www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/o_wydawnictwie/59,ekonomia.html

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Instytucja sprawcza: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 2080-5977

Kontakt: Sekretarz redakcji

e-mail: wawrzyniec.michalczyk@ue.wroc.pl
+48 71 36 80 186

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
53-345 Wrocław
ul. Komandorska 118/120

e-mail: wydaw@ue.wroc.pl


Opis:
Czasopismo "Ekonomia" publikuje artykuły, których zakres tematyczny obejmuje m. in. historię myśli ekonomicznej, mikroekonomię, ekonomię instytucjonalną, makroekonomię, politykę ekonomiczną, ekonomię międzynarodową, biznes międzynarodowy, ekonomię ekologiczną, ekonomikę rolnictwa, ekonomikę miast i regionów.


Na stronie internetowej Wydawnictwo UE we Wrocławiu dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2009 do 2012 roku ze wstępem i spisem treści oraz informacje dla autorów (www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/o_wydawnictwie/59,ekonomia.html).
Źródło http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/

Aktualizacja 04.10.2013

Ekonomia