Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Wieś i Rolnictwo

Strona internetowa: www.irwirpan.waw.pl/pl/wydawnictwa/kwartalnik-wies-i-rolnictwo

Wydawca i redakcja: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0137-1673

Kontakt: Redakcja Kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Poland

tel.: +48 (22) 657-27-53

e-mail: wydawnictwa@irwirpan.waw.pl 

www.irwirpan.waw.pl 

Opis:
W kwartalniku czytelnik odnajdzie artykuły problemowe z zakresu socjologii wsi, kultury wsi, demografii, ekonomiki rolnictwa oraz socjologii edukacji. Lektura pisma może okazać się szczególnie pomocna osobom zawodowo zainteresowanym przemianami, jakie zachodzą na wsi polskiej.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne abstrakty numerów od 2004 r. do wydania aktualnego ze spisami treści.
Od 2008 r. wydawnictwa IRWiR PAN są dostępne w formie elektronicznej na platformie: e-Publikacje Nauki Polskiej oraz CEEOL.


Informacje dla autorów.

 

Źródło http://www.irwirpan.waw.pl/

Aktualizacja 07.10.2013

Wieś i Rolnictwo