Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić :) To, co nierzeczywiste, nie istnieje :) Na tym polega pokój Boży :) Kurs Cudów

Acta Physica Polonica A

Strona internetowa: http://www.ifpan.edu.pl/APP/index.html

http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/apphome.html

Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute Physics

Częstotliwość: Miesięcznik

ISSN: 1898-794X (elektronik version), 0587-4246 (paper version)

Kontakt: Instytut Fizyki PAN

al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Poland

Phone: +48 22-843-06-05

Fax: +48 22-843-09-26

E-mail: appol@ifpan.edu.pl

Opis: Czasopismo Acta Physica Polonica A zawiera prace z zakresu fizyki ogólnej, fizyki materii skondensowanej, optyki i elektroniki kwantowej, fizyki atomowej i molekularnej oraz fizyki stosowanej.

Informacje dla autorów dostępne są na stronie http://info.ifpan.edu.pl/ACTA/guide.htmlŹródło http://przyrbwn.icm.edu.pl/

http://www.ifpan.edu.pl/

Aktualizacja 13.09.2013

Acta Physica Polonica A