Ducha nie gaście :) Paweł z Tarsu

Acta Physicae Superficierum

Strona internetowa: http://actaphysicaesuperficierum.online.uni.lodz.pl/

Rdakcja: Division of Surface Physics, Faculty of Physics of the Adam Mickiewicz University in Poznań, and the Solid State Physics Department, Faculty of Physics and Applied Informatics of the University of Lodz

Częstotliwość: Nieregularnie

ISSN: 0867-2997

Kontakt: Solid State Physics Department
Faculty of Physics and Applied Informatics
University of Lodz
Pomorska str. 149/153
90 238 Lodz, Poland
fax: (48) 042 679 00 30
phone: (48) 042 635 56 87
e-mail: zofija@mvii.uni.lodz.pl

Division of Surface Physics
Faculty of Physics

Adam Mickiewicz University
Umultowska str. 85
61 614 Poznan, Poland

Opis: Tematyka "Acta Physicae Superficierum" dotyczy: zjawisk powierzchniowych, warunków brzegowych, topologii powierzchni, topografii powierzchni i morfologii; chropowatość, zaburzenia, topienie, charakterystyka magnetyczna na powierzchni cienkiego filmu i wielkości efektów w próbkach z ograniczonymi wymiarami; kratowe, elektryczne, magnetyczne właściwości w obiektach skali nanometrycznej i innych. Ponadto zawiera również wykłady prezentowane podczas konferencji tematycznych oraz publikacje poświęcone wybitnym naukowcom i instytucjom naukowym.


Na stronie internetowej dostępne są archiwalne numery czasopisma wraz z tematami zawartych w nich artykułów (numery z 2006, 2008 i 2009 roku zawierają również abstrakty w języku angielskim). Informacje dla autorów dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://actaphysicaesuperficierum.online.uni.lodz.pl/index.php/authorSGuidlineŹródło http://actaphysicaesuperficierum.online.uni.lodz.pl/

Aktualizacja 13.09.2013

Acta Physicae Superficierum