Wszyscy jesteśmy równymi sobie Dziećmi Boga :) Brat Jakub

Archives of Acoustics

Strona internetowa: http://acoustics.ippt.gov.pl/

Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Fundamental Technological Research Committee on Acoustics; Polish Acoustical Society

Redakcja: Institute of Fundamental Technological Research

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0137-5075 (print version)

Kontakt: Archives of Acoustics
Institute of Fundamental Technological Research
5b Pawińskiego Str.
02-106 Warszawa, Poland
phone (48) (22) 826 12 81 ext. 206
fax (48) (22) 826 98 15
e-mail: akustyka@ippt.gov.pl

Opis: "Archives of Acoustics" jest anglojęzycznym kwartalnikiem, w którym publikowane są oryginalne prace naukowe ze wszystkich dziedzin akustyki oraz abstrakty z niektórych specjalistycznych konferencji akustycznych.


Na stronie Archives of Acoustics znajdują się informacje dla autorów a także archiwalne numery tego czasopisma od 2010 r. z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim (http://aa.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=121).Źródło http://acoustics.ippt.gov.pl/

http://aa.czasopisma.pan.pl/

Aktualizacja 13.09.2013

Archives of Acoustics