Miłość jest najbardziej nieodzownym pokarmem. Edith Piaf

Archives of Thermodynamics

Strona internetowa: http://at.czasopisma.pan.pl/

www.degruyter.com/view/j/aoter

www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/archives-of-thermodynamics/

Wydawca: Wydawnictwo IMP; Versita

Instytucja sprawcza: The Committee on Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1231-0956 (print version), 2083-6023 (electronic version)

Kontakt: IFFM Publishers (Wydawnictwo IMP)

The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery
Fiszera 14, 80-952 Gdańsk, Poland
telephone: +48 58 6995141, fax: +48 58 3416144
e-mail: jfrk@imp.gda.pl; now@imp.gda.pl

Editor-in-Chief

e-mail: jarekm(at)imp.gda(.)pl

Deputy Editor

e-mail: mtr(at)imp.gda(.)pl

Editorial and Publishing Office

e-mail: redakcja(at)imp.gda(.)pl, now(at)imp.gda(.)pl


Opis:
Czasopismo "Archives of Thermodynamics" swym zakresem tematycznym obejmuje od termodynamiki klasycznej, termodynamiki nierównowagowej, poprzez wymianę ciepła do termodynamicznych aspektów przepływu wielofazowego.


Na stronach internetowych Czytelni Czasopism PAN oraz Wydawnictwa Versita dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2010 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów (http://at.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=176:no-1-2010&catid=25:wydania&Itemid=134 oraz http://www.degruyter.com/view/j/aoter.2013.34.issue-2/issue-files/aoter.2013.34.issue-2.xml).
Informacje dla autorów: http://at.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=157
Źródło http://at.czasopisma.pan.pl/

http://www.degruyter.com/

http://www.imp.gda.pl/

Aktualizacja 07.10.2013

Archives of Thermodynamics