Wszystko jest powiązane ze wszystkim innym. Leonardo da Vinci

Archivum Combustionis

Strona internetowa: http://archcomb.itc.pw.edu.pl/

Wydawca: Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0208-4198

Kontakt: Editorial office

Instytut Techniki Cieplnej PW
ul.Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa, Poland
tel.22-660-5226,
fax.22-8250-565

e-mail: ateod@itc.pw.edu.pl


Opis:
"Archivum Combustionis" jest poświęcony tematyce fizycznej, chemii spalania, wybuchowi i detonacji. Artykuły zawierają przydatne informacje zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów. Dokumenty publikowane są w języku angielskim, dopuszczalny jest również język polski – jednak jest on niezalecany.


Na stronie czasopisma dostępne są wskazówki dla autorów (http://archcomb.itc.pw.edu.pl/) oraz archiwalne numery od 1981 r. z tematami zawartych w nich artykułów.


Źródło http://archcomb.itc.pw.edu.pl/

Aktualizacja 17.09.2013

Archivum Combustionis