Wolność to stan umysłu. Mahatma Gandhi

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Strona internetowa: www.tribologia.org/ptt/BiPol.htm

Wydawca: Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

ISSN: 1732-422X (wersja elektroniczna)

Kontakt: Polskie Towarzystwo Tribologiczne
03-301 Warszawa PL
ul. Jagiellońska 55
Tel: +48 (22)5100 214
Fax: +48 (22)5100 220
E-mail: prezes@tribologia.org

E-mail: skarbnik@tribologia.org

E-mail: sekretarz@tribologia.org


Opis:
Czasopismo wydawane jest wyłącznie w formie internetowej. Internetowy Biuletyn PTT przedstawia on-line artykuły z czasopism drukowanych i różnorodnych źródeł społeczności tribologów. Kolegium PTT oczekuje materiałów do Biuletynu dotyczących osiągnięć członków PTT, jak obrony prac doktorskich, habilitacyjnych, nowych pomysłów i informacji o produktach, osiągnięciach instytucji, konferencjach, a także wiadomości z przemysłu jak i z ośrodków badawczych.


Źródło http://www.tribologia.org/

Aktualizacja 17.09.2013

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Tribologicznego