Kiedy myślę o moim Bogu, moje serce tańczy we mnie dla radości, a wtedy moja muzyka również musi tańczyć. Joseph Haydn

Central European Journal of Physics

Strona internetowa: www.versita.com/serial/cejp/
http://link.springer.com/journal/11534
Wydawca:
Versita, co-published with Springer

Właściciel: Versita

Częstotliwość: Miesięcznik

ISSN: 1895-1082 (Print) 1644-3608 (Online)

Kontakt: e-mail: kmalarz@versita.com


Opis:
Central European Journal of Physics to międzynarodowe czasopismo publikujące wyniki badań ze wszystkich dziedzin fizyki. Celem wydawnictwa jest stać się wiodącym źródłem wysokiej jakości badań z Europy Środkowej i Wschodniej oraz innych regionów, w których język angielski nie jest językiem ojczystym.


Na stronie internetowej http://link.springer.com/journal/11534 można zobaczyć zakres tematyczny poszczególnych tomów czasopisma od 2003 r. do wydania aktualnego.


Źródło http://www.versita.com/

http://link.springer.com/

Aktualizacja 17.09.2013

Central European Journal of Physics