Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam :) Mateusz Lewi

Current Topics in Biophysics

Strona internetowa: www.staff.amu.edu.pl/~ctbo/launch.html
http://www.degruyter.com/view/j/ctb

Wydawca: Versita

Właściciel: Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University in Poznań

Częstotliwość: Nieregularne

ISSN: 1232-9630 (print version)

Kontakt: Molecular Biophysics Division

Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University,

Umultowska 85, 61-614 Poznań, Poland.

e-mail: CTB@amu.edu.pl

e-mail: dobek@amu.edu.pl


Opis:
"Current Topics in Biophysics" jest to międzynarodowe czasopismo poświęcone wszelkiego rodzaju problemom związaanym z biofizyką. Wcześniejsze wydanie czasopisma to Zagadnienia Biofizyki Współczesnej: 1976-1990. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim.

Archiwalne wydania (1976 – 1990) można znaleźć na stronie internetowej Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej www.wbc.poznan.pl/publication/62678. Poszczególne wydania (2011 i 2012 r.) wraz z pełnymi tekstami artykułów dostępne są na stronie wydawnictwa www.degruyter.com/view/j/ctb.2011.34.issue--1/issue-files/ctb.2011.34.issue--1.xml

Instrukcje dla autorów: www.degruyter.com/view/supplement/s12329630_Instructions_for_Authors_and_Editorial_Policy.pdf.Źródło http://old.versita.com/

http://www.degruyter.com/

http://www.staff.amu.edu.pl/

Aktualizacja 17.09.2013

Current Topics in Biophysics