Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam :) Mateusz Lewi

Optica Applicata

Strona internetowa: www.if.pwr.wroc.pl/~optappl/about.php

Wydawca: Institute of Physics Wroclaw University of Technology

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0078-5466 (print), 1899-7015 (online)

Kontakt: Optica Applicata
Institute of Physics
Wroclaw University of Technology
Wybrzeze Wyspianskiego 27
50-370 Wroclaw
tel.: +48 71-320-23-93

fax : +48 71-328-36-96
e-mail: optica.applicata(at)pwr.wroc.pl


Opis:
"Optica Applicata" jest międzynarodowym czasopismem, którego tematyka dotyczy zagadnień z różnych działów optyki (autooptyka, optyka atmosfery i oceanu, optyka atomowa i molekularna, spójność i optyka statyczna, biooptyka, kolorytmetria, elipsometria i polarymetria, światłowody i komunikacja optyczna, optyka Fouriera, holografia, układy optyczne, lasery i ich zastosowanie, czujniki światła, źródła światła, ciekłe kryształy, optyka medyczna, metamateriały, mikrooptyki, optyka nieliniowa, optyczny i elektronowy mikroskop, układy optyczne i ich elementy, optyka fizyczna, kryształy fotoniczne i wiele innych).


Na stronie czasopisma dostępne są informacje o zespole redakcyjnym, instrukcje dla autorów (www.if.pwr.wroc.pl/~optappl/instructions.php), a także archiwum numerów od 2000 roku z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim.



Źródło http://www.if.pwr.wroc.pl/

Aktualizacja 13.09.2013

Optica Applicata